Bộ đổi cáp OTG loại C sang USB 3.0 OTG

Mã sản phẩm : Liên hệ

Giá: 129.900 đ
Giá thị trường : 150.000 đ Tiết kiệm 13%